Woda

PŁYWALNIE - NOWE PRZEPISY

Od dnia 17 grudnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię jakości wody na pływalniach tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Obowiązki zarządzającego pływalnią

Rozporządzenie precyzuje obowiązki zarządzającego pływalnią, który dokonuje oceny spełniania przez wodę na pływalni wymagań na podstawie:

·         bieżącej obserwacji wody na pływalni (dokumentowania spostrzeżeń i czynności),

·         systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (tj. pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura wody – nie rzadziej niż co 4 godziny, chlor związany – nie rzadziej niż 1 raz na dobę)

·         systematycznego prowadzenia badań jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni – wyniki badań zarządzający pływalnią przekazuje organom Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w terminie do 3 dni roboczych.

O spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu, zarządzający pływalnią informuje w komunikatach zamieszczanych:

·         na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających

·         na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią

W komunikacie zarządzający pływalnią informuje o:

·         ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

·         spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach parametrów;

·         podjętych działaniach naprawczych oraz terminie doprowadzenia wody na pływalni do odpowiednich wymagań (w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych)

Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

Należy podkreślić, że zarządzający pływalnią ma wyznaczony 6-miesięczny okres na dostosowanie się do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach