Żywienie

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii ( Dz.U. z 2019r.poz.2499)

Z dniem 4 lutego 2020r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

 

INFORMACJA DLA IMPORTERÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl znajduje się "Informacja dla importerów żywności" dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019 r. przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności.

Informacje i formularze do pobrania

Zatwierdzanie zakładów.

Zgodnie z art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:

  1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
  2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
  4. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
    - w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach